Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Mar 2, 2018

I denne første episode af podcasten Stærk & Smertefri, fortæller jeg om en grundsætning, der går igen i meget af min undervisning og som i nogen grad udgør fundamentet af min filosofi samt syn på kroppen.

Sætningen lyder: ”Alt hvad din krop kan, må den”.

Mange opfanger hurtigt nuancerne i denne sætning, mens andre opfatter den provokerende eller møder den med undren. Derfor vil jeg gerne bruge denne episode på at uddybe hvad jeg mener med sætningen.

Formålet med sætningen er, at genfinde de tabte nuancer i synet på vores krop og fremhæve hvad litteraturen faktisk har vist os igennem mange år. Med en nuanceret tankegang og tilgang, er det ikke tilstrækkeligt at se på blot én faktor – det giver ikke det fulde billede. Det er vigtigt at undgå single factor thinking for at kunne opnå fleksibilitet og muligheder i løsningen af forskellige problematikker.

I episoden stiller jeg spørgsmål ved hvordan samfundets syn på kroppen er, at den er skrøbelig, men i virkeligheden er den både robust og tilpasningsdygtig. I stedet for at overbeskytte den og undgå bevægelser, bør vi udfordre og udforske den for at bygge den op.

Der findes ikke bevægelser, som isoleret set er forkerte, farlige eller skadelige – men vi kan selvfølgelig lave noget for meget, for tungt, for hurtigt, for ofte. Men der er ikke den lineære 1-til-1 sammenhæng imellem hvordan vi bevæger os, står, sidder eller går og hvorvidt vi kommer til skade eller oplever smerte.

To væsentlige faktorer at se nærmere på er dosering og øvelse. Hvor meget laver du? Hvad er du vant til? Bygger du det gradvist op?

Hvis målet er performance, er svaret i højere grad givet end når målet er at undgå skade og smerte. Biomekanikken kan i stor grad sandsynliggøre hvordan vi kan løfte mere vægt i eksempelvis dødløft, men hvorvidt vi kommer til at opleve skader og smerte er i højere grad op til eksempelvis doseringen (frekvens, volumen, intensitet), progressivt overload, tilfældigheder, uheld, andre faktorer som søvn, stress mv.

Jacob Beermann arbejder som personlig træner på Vesterbro i København med klienter, der ønsker at blive stærkere, smertefri eller optimere deres løfteteknik.

Læs mere på: https://maxer.dk/staerk-smertefri/alt-hvad-din-krop-kan-maa-den