Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri

Mar 28, 2019

Overvægt og fedme er en af de største verdensomspændende sundhedsmæssige udfordringer, vi står overfor i dag - og de næste mange år. Det har store konsekvenser for den enkelte i form af blandt andet følgesygdomme og stigmatisering. For samfundet har det enorme økonomiske konsekvenser - og vi har sandsynligvis...