Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri

Sep 10, 2019

Mange er nysgerrige på træningen i og til militæret. Hvordan træner de og hvordan forbereder du dig bedst muligt hvis du vil ind? I gamle dage så militær træning ganske anderledes ud end det gør i dag, hvor man er meget mere bevidst omkring hvad hver enkelt skal kunne præstere under forskellige...