Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri

Sep 19, 2021

Der har i mange år været et kæmpe fokus på sundhed, træning, mad og udseende. Tanker om mad, krop og træning fylder meget hos mange - for nogle på en positiv måde, men for mange fylder tankerne alt for meget.

Det store fokus kan nemlig skabe et stort pres om at leve op til et snævert ideal om en slank, stærk...