Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Oct 13, 2019

Artiklen “Global Burden of Disease Study 2017” fra Lancet viser at rygsmerter er den primære årsag til hvor mange år mennesker lever med nedsat funktion i store dele af verden. Antallet af mennesker med kroniske smerter er stigende og omkostninger til behandling af smerter er også stigende. Det har store omkostninger både for individet og samfundet, men alligevel bliver der leveret meget behandling af lav kvalitet i modstrid med hvad videnskaben peger i retning af. Hvad gør vi forkert som samfund og sundhedssystem?

Morten Høgh er uddannet fysioterapeut, har en MSc i Pain Science and Society fra King's College i London og har netop afsluttet en PhD i smertevidenskab på Center for Neuroplasticitet og Smerte (CNAP) ved Aalborg Universitet. Han driver Videnomsmerter.dk og anser sig selv primært som kliniker med stor motivation og interesse i arbejdet med smerte ud fra et ønske om at klæde klinikere bedre på til gavn for patienterne.

I episoden snakker vi blandt andet om:

  • Hvorfor der er flere og flere mennesker med kroniske smerter i Danmark og globalt - hvad er det vi gør forkert?
  • Hvordan vores forståelse af smerter har udviklet sig historisk - hvad ved vi i dag?
  • Hvad vores forståelse af smerter betyder for hvordan vi behandler smerter.
  • At kroniske smerter er blevet en diagnose i ICD-11 - og hvilken betydning det har.
  • De 11 vigtigste fokuspunkter i behandling af smerter baseret på best practice guidelines fra 2019.

Læs mere på https://maxer.dk/staerk-smertefri/smertebehandling-morten-hoegh