Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Jul 3, 2023

I denne episode har jeg besøg af den norske psykolog Per Isdal til en snak om begreber som empati-træthed, compassion fatigue, udbrændthed, omsorgstræthed og forskellige reaktioner professionelle hjælpere kan opleve fordi de arbejder med mennesker som har det svært - deres arbejde påvirker dem. Hjælpere bliver præget af at hjælpe - man kan ikke gå gennem vand uden at blive våd som Per Isdal beskriver det.

I denne episode snakker jeg blandt andet med Per Isdal om:

* Hvad du kan gøre som hjælper, når du opdager, at du bliver eller er blevet påvirket af dit arbejde.

* Hvorfor hjælperes reaktion på arbejdet kan være tabu - og hvorfor det gør det endnu sværere for hjælperen.

* Hvad compassion fatigue og empatitræthed er - og hvad du kan gøre med det.

* Hvordan manglen på empati er skadende for klienten.

* Hvorfor du som hjælper skal være opmærksom på sekundær traumatisering og udbrændthed.

* At egenomsorg er essentielt (også) for hjælpere - at tage vare på sig selv og lave statusopgørelse.

* Vigtigheden af kollegial støtte gennem lejrbål, debriefing og et balanceret arbejdsmiljø.

Per Isdal er en norsk psykolog og psykoterapeut, som oprindeligt beskæftigede sig med mennesker, der udøver vold. Det var her han opdagede hvordan han selv blev påvirket af sit arbejde. Det ledte ham til at arbejde med hvordan hjælpere bliver ramt af deres arbejde og han har i den forbindelse skrevet bogen "Medfølelsens pris", som beskriver den oversete omkostning som medfølelse kan have for den professionelle hjælper. 

Læs mere på Maxer.