Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Oct 27, 2019

Forskningen indenfor smertevidenskab har resulteret i et paradigmeskift. Et paradigmeskift, som faktisk er i gang lige nu, fra en strukturel tankegang, hvor vævsskade og slid anses som den primære årsag til smerter til den biopsykosociale smertemodel, hvor smerter har en multifaktoriel baggrund. I denne artikel vil jeg give dig et indblik i hvad smerte er, hvordan den kan forstås og afhjælpes.

For at få en dybere forståelse for hvad smerter er, må vi se nærmere på hvordan kroppen, nervesystemet og hjernen fungerer. Det er især hjernen, denne artikel fokuserer på, da den spiller en helt central rolle i forståelsen af smerte.

For at gøre det så forståeligt som muligt, vil jeg forklare dig den nyeste smertevidenskab gennem metaforer og tegninger. I denne artikel vil du lære om:

  • Hvad er smerter?
  • Hvad du kan bruge smerter til
  • Hvorfor smerter nogle gange vedbliver
  • Hvordan du kan blive smertefri