Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Nov 19, 2021

"Jeg kontaktede Jacob efter 5 år med knæsmerter. Jeg følte mig mere og mere begrænset i min hverdag og jeg var, på trods af en stor faglig ballast som fysioterapeut, faret vild i min egen teoretiske viden på den ene side og de negative personlige erfaringer på den anden side."

I denne episode har jeg besøg af Mathias, hvor vi blandt andet andet snakker om:

  • Frygten for at mærke smerter, når man (genop)træner.
  • Hvordan tjekkeadfærd kan holde dig fast i dine smerter.
  • At scanninger ikke altid fortæller dig noget om smerten.
  • Hvordan ideen om at kroppen skal bevæge sig på én bestemt korrekt måde, kan være begrænsende og fastlåse dig i frygt for forkert bevægelse.
  • Frustrationen i at være fysioterapeut og ikke kunne “fikse” sig selv.

Se mere på https://maxer.dk/referencer/mathias-knaesmerter-tjekkeadfaerd