Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Nov 14, 2019

Et stigende antal danskere har en spiseforstyrrelse og det er svært for både individ og samfund. Der er ingen let løsning, men forståelse for mekanismerne bag kan være et første skridt. Spiseforstyrrelser hænger ofte sammen med blandt andet kropsdysmorfi og kropsidealer, hvor ønsket om en bestemt krop eller udseende bliver altoverskyggende.

I episoden har jeg besøg af Mia Beck Lichtenstein, som har arbejdet som psykolog i 15 år, har en bachelor i idræt og en Ph.d. i træningsafhængighed fra Syddansk Universitet. Hun arbejder som lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og som psykolog og forsker ved Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark, hvilket er et forsknings- og udviklingsmiljø i psykiatrien. Mia forsker indenfor spiseforstyrrelser, træningsafhængighed, psykiske følger af idrætsskader og internetbaseret behandling af psykiske lidelser.

I episoden snakker vi blandt andet om:

  • De mest udbredte spiseforstyrrelser og atypiske spiseforstyrrelser.
  • Mekanismerne bag udviklingen af spiseforstyrrelser.
  • Myter og misforståelser om spiseforstyrrelser
  • Behandling af spiseforstyrrelser - hvad er vejen frem?

Læs mere på https://maxer.dk/staerk-smertefri/spiseforstyrrelser