Preview Mode Links will not work in preview mode

Stærk & Smertefri


Sep 19, 2021

Der har i mange år været et kæmpe fokus på sundhed, træning, mad og udseende. Tanker om mad, krop og træning fylder meget hos mange - for nogle på en positiv måde, men for mange fylder tankerne alt for meget.

Det store fokus kan nemlig skabe et stort pres om at leve op til et snævert ideal om en slank, stærk og sund krop - og det pres har konsekvenser.

Blandt 13-årige føler 41% af pigerne og 26% af drengene sig for tykke - mens blot 8% af pigerne og 11% af drengene faktisk er overvægtige.

I denne artikel uddyber Celine:

  • Hvad begrebet “kropsro” dækker over.
  • Hvorfor kropsro er relevant at beskæftige sig med.
  • Hvordan du aktivt kan arbejde med at opnå mere kropsro.
  • Fordelen ved at blive mere robust over for det udefrakommende kropspres.

Læs mere på https://maxer.dk/artikler/kropsro-kropspres